EĞİTİM Hakkında Bilgi Alın
LGS Komisyonu Yıllık Çalışma Stratejisi
Hazırlık ve Planlama 

LGS Hazırlık Komisyonu eğitim öğretim yılı başlamadan gerekli hazırlıkları yapar, yıl içindeki faaliyetleri planlar
  • Planlama
  • Çalışma takviminin belirlenmesi
  • Çalışma stratejilerinin belirlenmesi
  • Görev ve sorumlulukların belirlenmesi
  • Yıl İçinde Kullanılacak Materyallerin Belirlenmesi
  • Yardımcı Kaynakların Belirlenmesi
  • Sınav Sayıları ve Tarihlerinin Belirlenmesi
AKADEMİK EĞİTİM ve LGS

Okulumuzda tam öğrenme yaklaşımı ile eğitim verilir. Tam öğrenme yaklaşımının özü her bir konunun en üst düzeyde öğrenimi gerçekleştikten sonra diğer konuya geçmeye dayanır. Bu bağlamda öğrencilerimize tüm derslerde etkin olabilecekleri bir sınıf ikliminde teknolojinin imkânlarından istifade edilerek hazırlanmış bir öğretim hizmeti sunulur. Öğretim periyotları sonlarında çok boyutlu değerlendirme sınavları uygulanmakta ve alınan sonuçlara göre tamamlama çalışmaları düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz öğrenme eksiklerine göre bireysel performans çalışmaları, grup etütleri veya birebir derslere yönlendirilmektedir. Bu sistem ile öğrencilerimizin bireysel başarılarının yanı sıra kitlesel başarıda daha üst seviyelere çıkarılmaktadır.

Merkezi sınavlara(LGS) yönelik olarak düzenlenen hazırlık programları, kamp çalışmaları, ofis programları ile öğrencilerimizi merkezi sınavlarda üst düzey başarılar elde etmesi hedeflenir. Merkezi Sınav Komisyon’umuz tarafından planlanan ve yürütülen sınav hazırlık programlarında öğrencilerimizin gerek bireyler gerekse kitlesel olarak gelişimleri danışman öğretmenler aracılığı ile yakından takip edilerek öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonu üst düzeyde sağlanır, elde edilen veriler titizlikle analiz edilir ve çalışmalara yön verilir. Öğrencilerimizin merkezi sınav konularında üst düzey akademik öğrenme sağlamalarının yanı sıra soru teknikleri, çözüm teknikleri, sınav tecrübesi, kaygı yönetimi gibi diğer önemli başlıklarda gelişimlerine katkı sunan seçkin bir program uygulanmaktadır.

ÜNİTE TARAMA SINAVLARI

Öğrencilerimize her dersin bitirdikleri her ünitesinden sonra öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ünite tarama sınavı uygulanır. Bu uygulama ile öğrencilerimizin söz konusu üniteye ilişkin öğrenme durumları tespit edilerek gerekli tamamlama çalışmaları yapılır.

DENEME SINAVLARI

Periyodik aralıklarla uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerimizin öğrenme durumları test edilir. Deneme sınavları ile bir taraftan öğrencilerimizin öğrenme eksikleri tespit edilirken diğer yandan da öğrencilerimizin sınav tecrübesi kazanması sağlanır.


* Deneme sınavlar artan sıklıkla uygulanır ve toplamda 30 adet deneme sınavı yapılır.ETÜTLER-BİREBİR DERSLER-OFİS PROGRAMLARI

Uygulanan  ünite tarama sınavları ve deneme sınavları sonuçlarından elde edilen veriler ışığında öğrencilerimizin öğrenme eksiklerini tamamlamak, öğrendikleri bilgilerin daha iyi pekişmesini sağlamak ve konulara hakimiyetlerini güçlendirmek amacıyla planlı ve sistemli olarak uygulanır.

*Haftanın 2 günü akşam grup etüdü, 1 günü akşam ofis çalışması yapılır. Birebir dersler bireysel olarak öğrenciler alınarak gün içinde yapılır.

KAMP PROGRAMLARI

Her iki Teog sınavı öncesinde de uygulanır.*Sınava 15 gün kala tüm derslerde sınavda çıkacak bütün konular bitirilir. 15 günün 5 günü tekrar tamamlama çalışmaları yapılır ve sınava 10 gün kala kamp programına geçilir.

*Kamp programı boyunca her gün sabah 1 deneme sınavı uygulanır. 10 gün 10 deneme.;

*Öğlenden sonra ise soru çözüm saatleri yapılır. Kamp dönemine özel alınan soru kaynakları çözülür.

*Akşam ise ofis uygulamasına geçilerek öğrenciler çözemedikleri soruları öğretmenlerine sorarlar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK

*Danışman öğretmen öğrencinin okuldaki birinci dereceden sorumlu kişisidir.

*Öğrencinin akademik-sosyal-duygusal…v.b tüm yönleri ile gelişimini takip eder ve gerekli yönlendirmeleri yapar.

*Süreçlerin yönetiminde veli ile düzenli ve düzeyli bir iletişim içerisinde olur.

*Öğrencinin okul dışı çalışma planlarını yapar ve takip eder.

*Öğrencinin akademik gelişimini yakından izler ve gerekli gördüğü alanlarda diğer branş öğretmenleri ile işbirliği yaparak öğrencinin akademik seviyesini en üst düzeye çıkarmak için bütün tedbirleri alır.

*Öğrencinin hedefe yönelik çalışmasını sağlamak için öğrenci ile birlikte hedef belirler ve çalışmalarına bu hedefe yönelik olarak yön verir.

*Gerekli gördüğü durumlarda veli ile yüz yüze ikili toplantılar ve veli, öğrenci, danışman öğretmenin birlikte olduğu üçlü değerlendirme toplantıları yapar.

*Öğrencinin ödev planına uygun olarak çalışmasını sağlar ve öğrenci günlüğünü takip eder bu hususta veli ile işbirliği halindedir.

*Öğrencinin hafta sonu föy çalışmalarını takip eder ve çözemediği soruların çözümü noktasında gerekli yönlendirmeyi yapar.

Değerlendirme Toplantıları 

Yıl içinde öğrencilerimizin durumlarının değerlendirildiği görüşmeler yapılır. Bu görüşmeler öğrencilerimizle birlikte velilerimizin ve LGS Komisyonumu­zu oluşturan branş öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşir. Bireye özel veya sınıfa özel gerçekleşen bu toplantıda, öğretmenleri ve velisiyle birlikte, öğ­rencilerimizin yaptığı çalışmaların tamamı değerlendirilir. Gerekli rehberlik yapılır. Öğrencimizin daha verimli çalışması için görüş birliği sağlanır. Varsa problemlere çözümler üretilir. Öğrencilerimize gerekli destek sağlanır.

Hafta Sonu Programı

Hafta içi işlenen konuların pekiştirilmesi adına soru çözümleri, konu anlatımları ve deneme sınavları yapılır. 

 

TERCİH DANIŞMANLIĞI

Öğrencilerimizin hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak adına sene içerisinde lise gezileri düzenlenir. Yıl içerisinde rehber öğretmenlerimiz tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde öğrencilerimizin yatkın oldukları alanlara göre anadolu-fen-meslek liseleri yönlendirmeleri yapılır. Öğrencimizin YEP puanına göre rehber öğretmenimiz tarafından veli-öğrenci görüşmeleri yapılarak tercih listeleri oluşturulur ve başvurular alınır.
 
Copyright © All Rights Reserved
Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım