EĞİTİM Hakkında Bilgi Alın
İşleyiş
Akademik Başarı: 

Ortaokulumuzda öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak hazırlanmış eğitim programımız ile öğrencilerimize akademik özgüven kazandırmak, öğrencilerimizin akademik başarı seviyelerini en üst düzeye çıkarmak temel hedefimizdir. Bu bağlamda çağdaş öğreneme modellerinden biri olan tam öğrenme yaklaşımına dayalı olarak oluşturduğumuz bir program uygulamaktayız. Ders yılı başında uyguladığımız hazır bulunuşluk sınavı ile eğitim-öğretim faaliyetlerimiz öğrenci seviyesine uygun olarak şekillendirilir. Öğrenci seviyesine uygun eğitim içerikleri, kaynaklar, yardımcı kaynaklar, interaktif eğitim sistemlerinin kullanıldığı öğretim faaliyetleri 20 kişilik sınıflarda ve örnek olay, araştırma inceleme, fısıltı grupları, münazara, zıt panel, istasyon, psiko-drama, drama gibi çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmesine olanak sağlanır. Petek Tarama Sınavları ile öğrencilerimizin akademik başarıları takip edilir ve yönlendirilir. Öğrencilerimiz öğrenme ihtiyaçlarına göre birebir etüt, bireysel performans çalışmaları, grup etütleri, birebir soru çözümü gibi tamamlama çalışmalarına yönlendirilirler. Ayrıca uygulanan Türkiye geneli sınavlar ile öğrencilerimizin Türkiye geneli bireysel ve kitlesel akademik başarıları ölçülür.
Merkezi sınavlara hazırlık kapsamında sınava girecek olan öğrencilerimizin başka bir desteğe ihtiyaç duymadan sadece okulumuz eğitimi ile başarıya ulaşmalarını sağlayacak eğitim-öğretim çalışmaları yürütülür.
 
Etüt ve Ofis Programları:

Uygulanan ünite tarama sınavları ve deneme sınavları sonuçlarından elde edilen veriler ışığında öğrencilerimizin öğrenme eksiklerini tamamlamak, öğrendikleri bilgilerin daha iyi pekişmesini sağlamak ve konulara hâkimiyetlerini güçlendirmek amacıyla planlı ve sistemli olarak uygulanır.
 
Değerler Eğitimi:

Gençliğe geçiş dönemi olarak gördüğümüz bu dönemde öğrencilerimizin değerler eğitimi okulumuzun vazgeçilmez unsurlarındandır. Öğrencilerimizin gelişim özellikleri göz önüne alınarak oluşturulan değer eğitimimizin ana eksenlerini, Kur’an eğitimi, Peygamberimizin örnek hayatı, ibadet ve kulluk bilinci oluşturmaktadır. Kur’an’ın güzel ve kurallarına uygun olarak okunması, peygamberimizin örnek hayatının davranışlarımıza yansıması, Kur’an’ı doğru anlama eğitim anlayışımızın odağıdır.  Değerler eğimi sohbetleri, cami gezileri, tarihi mekân gezileri, yardım kampanyaları, haftanın değeri, ayın değeri çalışmaları, kimsesiz çocuk ve bakıma muhtaç yaşlılara yardımlar bu bağlamda yaptığımız önemli çalışmalardır.
 
 
Yabancı Dil Eğitimi:

Anaokulunda başlayan yabancı dil eğitimi ortaokulumuzda da titizlikle üzerinde durulan bir boyuttadır. Öğrencilerimizi İngilizce ve Arapça dillerine hakim, bu dilleri konuşabilen, bu dillerden metinler çevirebilen, dinlediğini anlayan ve bu diller ile fikir, görüş ve düşüncelerini açıklayabilen bireyler olması için uzman eğitimci kadromuz tarafından hazırlanan bir yabancı dil eğitimi programı uygulamaktayız. Ders içeriğini zenginleştirmek için çeşitli yardımcı kaynakların yanı sıra interaktif eğitim sistemlerinden de faydalanmaktayız. Native speaker ile öğrencilerimiz konuşma pratiğini geliştirirken, writing dersi ile yazma becerilenin gelişmesine olanak sağlamaktayız. Yine çeşitli turistik mekânlara yapılan ziyaretler  ile öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlamaktayız. Uluslar arası sınavlar ile de öğrencilerimizin dil gelişimini yakından takip etmekteyiz.
 
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:

Ortaokulumuzda öğrencilerimiz kendilerinin organize ettiği sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği birçok programa da destek olurlar. Düzenlenen kültür gezileri ile yurdumuzun tarihi, kültürel mekanlarını tanıma fırsatı elde ederler. Okulumuzda düzenlenen seminerler kapsamında bir çok tanınmış yaza, şair ve sanatçı ile sohbet etme imkanı da yine öğrencilerimizin entelektüel birikimlerini zenginleştiren bir başka husustur. Ayrıca seviyelerine uygun olarak oluşturulmuş okuma listesindeki kitapları da okuma saati olarak belirlenmiş zaman diliminde okur ve kitap sohbetleri ve münazara çalışmaları kapsamında okudukları kitapların kritiğini yaparlar.
Copyright © All Rights Reserved
Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım